Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Svanem AS er resertifisert i EQUASS

Endret: 13.09.2011  

Svanem ble i disse dager resertifisert i EQUASS. De har brukt WisWeb kvalitet


Svanem AS har vært en samarbeidspartner for oss i mange år. De var en pilotbruker i Wis Tiltak og er kommet med mange gode innspill til utformingen av personalprogrammet Wis Tiltak.

 

De har hjemmesideløsning i WisWeb og hadde i forbindelse med resertifiseringen i år, valgt å utvide løsningen til moduler innenfor kvalitetsdokumentasjon (WisWeb kvalitet).

Svanem ble første gang sertifisert i EQUASS assurance i 2009.

 

Svanem bruker moduler for styrende dokument (lovverk, standarder og avtaler som bedriften skal styre etter), prosedyremodulen med henvisninger.Filarkiv brukes til møtereferat, årsplaner, rapporter etc.

Infomodulen brukes til besvarelse på de "100 spørsmål" i EQUASS, og fungerer som et midtpunkt med link til aktuelle dokumenter, filer og prosedyrer.

 Alt dette er nå enkelt tilgjengelig i bedriftens Intranett.

 

I følge Odd Jarle Svanem, daglig leder i Svanem AS, har det krevd ressurser å få det hele inn i WisWeb og strukturert og lagt inn besvarelser. Nå er alt på plass og ved revisjon fikk systemet meget god kritikk og Svanem er nå resertifisert i EQUASS.

 

Vi gratulerer Svanem med resultatet.

 

Les mer om Svanem her