Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Tiltak

Endret: 05.06.2008  

Versjon 4.1 er nå klar til bruk med to nye fraværsrapporter


Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.1

Den store nyhet er at vi nå har laget to nye fraværsrapporter. Dette vil gjøre arbeidet med fraværsregistrering og innsendelse til NAV mye lettere.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.  Velg nedlastning

I denne versjon er det bla.:

  • Nye fraværsrapporter (årsoversikt og 4 ukers rapport til NAV)
  • Flere utvalg i velgeren på personal (mulig å velge pr. tiltak, pr. avdeling, pr. status. 
  • Automatisk telling av fraværsdager
  • Kobling av personer på firma logg.  

Neste versjon 4.2 kommer onsdag den 2. juli. Vi planlegger da å sette stopp for desidert utvikling, men vil oppdatere programmet ettersom det kommer inn ønsker om nye funksjoner

Her kan du se en oversikt over versjoner, med en liste over ting som er utført.