Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 5.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Endret: 14.04.2011  

Flere forbedringer og ønsker i denne versjonen, samt noen nye rapporter.


Du kan laste ned ny versjon (5.2 datert 14.01.11) fra våre nettsider 

Om Wis Tiltak versjon 5.2

Vi har i denne versjonen fokusert på flere rapporter. Vi har fått tilbakemeldning fra attføringsbedrifter at de ønsker noen flere rapporter. Vi har laget noen og vil fortsette rapportutviklingen fremover

  • Vi har forbedret hastighet og brukervennlighet i forhold til tekstbehandler. Det er nå mulig og forhåndsvise og skrive ut direkte fra tekstbehandler.
  • Vi har aktivert opplegg med felles tekstmaler. Vi har gjort om mange av våre system tiltaksmaler til felles maler da de innholdsmessig var helt like.
  • Forbedret historikk på turnus
  • Nytt hjelpesystem på www.wis.no/tiltak/hjelp

Hvis du enda ikke har et saksbehandlingssystem haster det med og få dette på plass. Både NAV og EQUASS krever dette. Wis Tiltak er ikke det eneste valg for system, men med de tilbakemeldinger vi får, viser at vi er konkurransedygtig på pris, funksjonalitet og brukervennlighet.

Mange bedrifter sliter med lav datakompetanse, men med Wis Tiltak er barrieren blitt mindre, særlig med hensyn til logg og fraværsføring.

>> Du kan se hele listen her

 

Du kan se en video med en gjennomgang av Wis Tiltak på adressen www.wis.no/tiltak (Få en introduksjon til Wis Tiltak)