WisWeb

Pris: 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Lenker:
icon

Kvalitetsmål

 
En modul i WisWeb Kvalitet.
Et kvalitetsmål beskriver målet og nivået for en bestemt aktivitet.

Generelt

WisWeb Kvalitetsmål inneholder en oversikt over standarder, tjenester, som bestemmer mål og kvalitetsnivå i organisasjonen. Et kvalitetsmål kan være både intern og ekstern Rettet mot bruker/ kunde (tjeneste/serviceerklæring) eller ansatt.
Et kvalitetsmål opprettes ofte som følge av ett eller flere styrende dokumenter.
Et kvalitetsmål kan knyttes til ett eller flere områder.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til et kvalitetsmål både lenker, skjema og relaterte kvalitetsmål. Dessuten kan man liste opp hvilke styrende dokument og prosedyrer som er knyttet til kvalitetsmålet.

Fordeler

  • Hurtig oversikt over alle kvalitetsmål, med søkefunksjon.
  • Opdatering ett sted
  • Unike koblingsmuligheter
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen kvalitetsmål er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett