WisWeb

Pris: 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)
Type: Oppsett
Lenker:
icon

Rapport

 
En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt.

Rapport er en integrert modul i WisWeb. Den ligger som fast valg i knapperaden. Dette er en modul hvor du kan hente en rapport fra et bestemt område. Det kan være statistikker, oversikter etc.
Rapporten vises som tekst eller grafer i PDF format og kan utskrives eller sendes. Foreløpig finnes det rapporter for Avvik, kontaktlister, nettsiderapport, menykalkyle.

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb rapport er en del av denne basispakke.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett