WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Kontakt

 
Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter.

Egenskaper

Kontaktmodulen i WisWeb holder orden på alle slags kontakter, både firma og personer. Firma viser tilkyttede personer. Kontakter kan kobles sammen i lokale og globale grupper. Kan åpne for at brukere kan registrere seg direkte på nettet. Brukere kan selv sørge for å holde registeret oppdatert. Mulig å sende meldinger til bestemte grupper.

Finne adresser

En bruker vil søke etter adresser ved å søke fritt i alle eller utvalgte grupper. Det er mulig å sortere resultatet på de forskjellige kolonnene.

Vise detaljer

Når en klikker på en kontakt får en opp kontaktskjema for kontakten. I tillegg til faste opplysninger vil det være oversikt over medlemmene i kontaktens grupper. På felles kontakter vil en også se hvilke grupper kontakten er medlem i.
All utgående e-post/SMS loggføres på kontakten.

Fordeler

  • Enkelt å få overblikk over alle kontakter, med detaljert kontaktinfo og bilde med utvidet søkefunksjon.
  • Oversikt over medlemskap, aktiviteter.
  • Du kan sende meldinger til kontakter eller grupper av kontakter.
  • Oversiktlig kommunikasjonslogg
  • Oversikt over personer tilknyttet firma
Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett