WisWeb

Pris: 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

SMS Admin

 

En modul for administrasjon og statistikk av SMS forbruk.

SMS modulen gjør det mulig å sende SMS fra WisWeb. SMS sending skjer fra oppgavemodulen.
Modulen SMS admin er en modul hvor man kan sette opp antall SMS´er fordelt på hele nettstedet, området eller den enkelte bruker.
Man kan se detaljert statistikk over forbruk på hele nettstedet, området eller den enkelte bruker.
Pris pr. SMS er 0,39 øre

Fordeler

  • Detaljert overblikk over forbruk pr. område, bruker eller tilgang
  • Enkelt å sende SMS til enkeltpersoner eller grupper.
Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett