WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Skjema

 

En modul i WisWeb Kvalitet.
Register over alle skjemaer, formularer

Generelt

Her kan man lage eller laste opp eksisterende skjemaer. Skjemaer kan tilknyttes kvalitetsstandarder, prosedyrer eller legges som vedlegg til oppgave. Består av opplysninger om selve skjemaet, med tittel ,type, hvor skjemaet skal vises, gyldighet etc.

Man kan lage skjemaer, det ligger en vanlig tekstbehandler som gjør at man kan sette opp skjemaet som man ønsker. Fordelen med å lage skjemaet her er at man slipper prosessen med å laste opp en fil.

Et skjema kan knyttes til ett eller flere områder. Dette styrer hvilket område av nettet skjemaet skal vises på.

Fordeler

Et oversiktlig register over alle skjema og formularer. Man kan lage egne elektroniske skjema.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett