WisWeb

Pris: 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Kalkyle

 
En modul i WisWeb butikk.
Velegnet til utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

Kalkyle er en modul i WisWeb butikk. Modul til registrering og kalkulering med innlagt pris og omkostningsberegning.
Inneholder navn på kalkylen med kostnader og timelønn, samt utregning av fortjeneste. Modulen er velegnet til alle som har behov for utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

Innhold

Man kan man velge forskjellige produkter som inngår i kalkylen med mengde angivelse. Opplysningene hentes fra produktregisteret.

Priser

Her kan man legge inn antall solgte enheter av den aktuelle kalkyle pr. dag. Systemet beregner totalpris utfra antall dager.

Rapport

Lager en grafisk oversikt over alle kalkylene i et aksesystem. Man kan knytte til et sett av aktuelle tiltak.

WisWeb butikk

WisWeb butikk kan leveres som en pakkeløsning for kjøp og salg med flere relevante moduler. 
Kalkyle er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett