WisWeb

Pris: 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Aktivitet

 
Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt.

Generelt

Modulen er et register over alle aktiviteter i et prosjekt. Modulen er knyttet til prosjektmodulen via milepæler 
Alle prosjekter har milepæler. På milepælene kan det settes aktiviteter med prioritet og status.
Det kan utskrives rapporter over alle milepæler og aktiviteter.

Fordeler

  • Gir detaljert info om hver enkelt aktivitet i prosjektet
  • Det kan settes pris på en aktivitet
  • Man kan koble en kontakt til aktiviteten
  • Det kan vises prosentvis utførtgrad
  • Den kan kobles til et tema
  • Oversikt over utførte aktiviteter

Prosjekt

WisWeb Prosjekt kan leveres som en pakkeløsning for prosjektstyring med flere relevante moduler. Aktivitet er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett