WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Styrende dokument

 

En modul i WisWeb Kvalitet.
Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, planer, etc. som regulerer organisasjonens virksomhet.

Generelt

Dette er det øverste nivået i WisWeb Kvalitet.
En kan legge inn alle typer styrende dokumenter. Det kan være dokumenter som finnes på Internett (eks. Lovdata) eller dokumenter som er lagt i filarkivet eller dokumenter som ligger i dokumentregisteret.
Det er felt for type, vedtaksmyndiget, tilsynsmyndighet, gyldiget.
En kan knytte et styrende dokument til et overordnet, slik at f.eks. forskriftene til en lov blir koblet til selve loven. 
Et styrende dokument kan knyttes til ett eller flere områder.
Alle styrende dokument har en status.
Det kan settes lesekrav på dokumentet både for enkeltpersoner eller grupper. Dokumentet må da kvitteres ut av den enkelte.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til styrende dokument, både lenker og skjema. Dessuten kan man liste opp hvilke kvalitetsstandarder og prosedyrer som er knyttet til det styrende dokumentet.

Fordeler

  • Hurtig ovesikt over styrende dokumenter, med søkefunksjon.
  • Opdatering ett sted
  • Unike koblingsmuligheter
  • Lesekrav for enkeltpersoner eller grupper
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen styrende dokument er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett