WisWeb

Pris: 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Bygg

 

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul for boligbygg registrering.

Generelt

WisWeb bygg er en modul i WisWeb boligadministrasjon. WisWeb bygg inneholder en oversikt over alle boliger i en bygning.
Man kan legge inn relevante data om bygningen med beskrivelser, bilde, dato for oppførelse etc.
Fra vedlikeholdsmodulen kan man koble vedlikehold til et helt bygg og ikke bare til den enkelte bolig, f.eks. vedlikehold av et tak etc.

WisWeb boligadministrasjon

WisWeb boligadministrasjon leveres som en pakkeløsning for boligadministrasjon med flere relevante moduler. WisWeb bygg er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviks-melding
Avviks-behandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett