WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Sikker Jobb Analyse

 
Gjennomfør arbeidet mere sikkert. Lag en risikoanalyse før du går i gang.

Generelt

Sikker Jobb Analyse er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon.
Modulen oppfyller alle krav til en sikker jobbanalyse med mulighet for spesialtilpasning avhengig av bransje og situasjon.

Fordeler

  • Egen tilpasset sjekkliste
  • Liste med deloppgaver med mulighet for oppgavefordeling og ansvar
  • Analyse av arbeidet med risikovurdering
  • Vedlegg av filer og relevante skjemaer
  • Mulighet for erfaringsoppsamling
  • Utskrift av skjema, klargjort for underskrift

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen sikker jobb analyse er en del av denne pakkeløsning.

 

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett