WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Filer
icon

Medlem

 
Et medlemsregister til lag og foreninger

WisWeb medlem er et medlemsregister i WisWeb. Registeret er knyttet opp mot kontaktmodulen. Her kan man registrere alle medlemmer med aktuell status.
Se tilknytning til andre medlemmer, f.eks hovedmedlem, familiemedlem.
Alle medlemmer knyttes opp til medlemsmodulen via kontaktmodulen.
I medlemsmodulen registreres medlemstype, fødselsdato, aktiv/passiv, dato innmeldt/utmeldt.
Med WisWeb medlem kan medlemmene selv oppdatere egen informasjon og interesser på "Min side" via Internett.

Fordeler

  • 100% web basert
  • Automatisk utsendelse av faktura, påminnelse og purring.
  • Import av OCR fil fra banken som setter automatisk ordrestatus.
  • Oversiktlige rapporter
  • Egen utskrift for medlemmer uten e-postadresse
  • Min side for medlemmer
  • Flettebrev via E-post

Oversiktlig rapport

Rapporten medlemsregister viser en oversikt over alle medlemmer med status. Rapporten kan eksporteres både til Excel og Word.
Viser også medlemmer fordelt på alder.
Faktura fra - til - Rapporten viser en oversikt over betalingsstatus pr. medlem.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett