WisWeb

Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Lenker:
icon

Styringskort

 
Styringskortet viser hvor vi vil, og måler om vi kommer dit

Styringskort er en sentral modul for informasjon i BMS (Balansert målstyring) systemet. Systemet skal vise hvor vi vil, og måle om vi kommer dit. I styringskortet får du informasjon om målinger, resultater og tiltak.
På styringskortet får du info om fokusområder, suksessfaktor, indikator, mål, resultat og  trend.
Resultat vises med et tall og trend viser med piler om du er på vei opp, ned eller i balanse.
Det er også laget egen visning av tiltakene på styringskortet.

Styringskort Info 

Fanen "Tiltak"

Tiltaksflippen viser de tiltak som er iverksatt for å nå målet med status, ansvarlig og dato for start/slutt. Dette er bare en visning av tiltak knyttet til styringskortet.
Fra tiltaksflippen kan du hoppe til det enkelte tiltak og få mer info.

Fordeler

  • Oversikt over fokusområder og suksessfaktor
  • Oversikt over målinger med trender
  • Oversikt over tidligere år med sammenlingning
  • Resultat visning

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler.
Modulen Styringskort er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett