Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS blogg


Et adrenalinkick for WisWeb
Av: Stig Runar Vangen Lørdag 06.03.2010 (07:47)

For litt over en måned siden ble det gjort store endringer i hvordan WisWeb fungerer. Jeg skrev om hele motoren for WisWeb fra grunnen av med tanke på å oppnå bedre ytelse og stabilitet. Samtidig la drifts-avdelingen over til en annen webserver. Hva var det så vi oppnådde med disse endringene?

 

Ytelse

Metodikken for hvordan data blir hentet ut fra databasen ble gjort helt om. Dette resulterte i at vi gjennomsnittlig reduserer vekt på databasen med to tredjedeler. I tillegg er teknikken for å bygge opp sider endret så mye at det nesten ikke trykker serveren overhodet. På toppen av det har vi nå intern cache på sidene som gjør at de fleste forespørseler ikke engang blir prosessert av serveren. Summen av alt dette er at serverene våre nå bruker langt mer tid på å sove.

 

Responsivitet

Alle ytelses-forbedringene resulterte i en bedre brukeropplevelse for brukerene. Se for eksempel oppstartstiden for intranettet, som nå er redusert betydelig. Både internett-sider og intranettet oppdaterer innholdet langt raskere som en følge av dette.

 

Forutsigbarhet

Dette er mest for oss som jobber med systemet. Vi kan si at en endring vi gjør alltid gir oss det vi regner med å få ut. Dette stemte vanligvis også før, men nå er det ingen kjente merkeligheter igjen.

 

Stabilitet

Systemet gir oss nå bedre tilbakemelding dersom noe ikke går etter planen. Noen kunder har i det siste opplevd at vi har ringt dem opp for å si at det de ikke fikk til å gjøre tidligere nå fungerer. Det uten at kunden har kontaktet oss om problemer som har oppstått. I tillegg fant jeg en innstilling i vår app-server som lot brukere være innlogget selv etter at våre servere har vært nede. En del brukere har nok merket innimellom at de har blitt logget ut i løpet av natten dersom de gikk fra maskinen logget på WisWeb. Brukere vil nå ikke merke dette med mindre de gjør noe arbeide i det øyeblikket vi tar ned systemet.

 

Konklusjon

De forbedringene vi har gjort i det siste har gjort at systemet nå er i bedre stand enn det noensinne tidligere har vært. Jeg har fremdeles flere ideer rundt hvordan vi kan få systemer til å yte mer, men det får vente til en senere gang. Det vi har nå gir oss langt bedre albuerom nå når vi starter med utviklingen av WisWeb 2.

--Emner: Database/SQL, Debugging, Java, JVM, Servere, WisWeb 1
Kommentarer: 0

Gleden ved å bruke egne produkter
Av: Dag Waade Søndag 07.02.2010 (08:36)

"Du kan trygt kjøpe produktet for jeg bruker det selv hjemme".

Det er et godt salgsargument som borger for kvalitet.

Jeg er også kommet i den situasjon at jeg kan anbefale produktet fordi jeg bruker det selv hjemme.

 

I min fritid sitter jeg i to styrer ett i sportsklubben og ett i menigheten.

I menigheten bruker jeg WisWeb til oppdatering av hjemmesiden med artikler, kalender og nyheter. Så skal vi ha en årlig gjennomgang av kirken for mulig renoveringsoppgaver. Her bruker jeg prosjektmodulene i WisWeb til å holde styr på hvilke aktiviteter som er gjort eller mangler, kobling til møter med referater, priser etc. Jeg sender også ut mail og sms via oppgavemodulen. Alle kontakter er lagt i kontaktmodulen og strukturert i grupper og typer slik at mailutsendelse går som en lek, samtidig med at alle usendelser logges på kontakten.

 

I sportsklubben bruker jeg WisWeb til det samme som i menigheten, men her benytter jeg i tillegg medlemsregisteret til registrering av klubbens medlemmer, samt til å utsende automatisk oppkreving av medlemskontingent på mail, med påminnelse og rykker. Med mulighet for integresjon med bankens system for å se hvem som har/ikke har betalt.

Vi arrangerer en stor halvmarathon en gang i året (700 deltakere) og her er alle tidligere løpere registrert, så de får en beskjed på mail via oppgavemodulen når vi åpner vår online tilmelding. Dessuten ligger aktivitetslisten ute på Internett, så medlemmer kan logge seg på og se hva som er gjort/ikke gjort og hvem som er ansvarlig. Oppdateres via prosjektmodulene i WisWeb.

 

Når alt er strukturert og på plass er det svært lite arbeid å holde det oppdatert og på møtene bruker jeg bærbar PC og mobilt bredbånd, så jeg alltid har resursene tilgjengelige.

 

Utsidene kan du se her:

www.korupkirke.dk

www.korup-motion.dk

--Emner: Hjemmet, Internett, WisWeb 1
Kommentarer: 0

En dynamisk kvalitetsløsning
Av: Dag Waade Tirsdag 18.12.2007 (12:26)

Har for tiden en interessant prosess med en stor kunde, som går fra en relativt statisk kvalitetssystem og over til WisWeb.

Utfordringene her er at det som før var listet opp i en kvalitetshåndbok (som regel Word), nå skal legges inn i et dynamisk system, hvor vi henter ut rapporter i form av oversikter, grafer etc.

I kvalitetshåndboka lå all beskrivelse, lister over lover, mål og prosedyrer.

I et dynamisk system blir kvalitetshåndboka splittet opp i styrende dokument, kvalitetsstandarder, prosedyrer og avviksbehandling. Den egentlige beskrivelse av systemet legges i vår infomodul, som så kan skrives ut til en perm.

Utfordringen er også hvordan man skal begrense seg så man ikke beskriver en ting flere steder.

 

Standard kvalitetshåndbok består av:

En samling word dokumenter som lister opp lover, mål, prosedyrer, skjemaer, samt beskrivelser.

 

En dynamisk kvalitetshåndbok (WisWeb kvalitet) består av:

Kvalitetsmoduler (styrende dokument, kvalitetsstandard, prosedyrer, avviks melding/behandling og skjema)

Infomodul

Rapporter

 

Så langt kan vi håndtere alle behov i virksomheten med vår løsning. En el ting skal utbygges, men vi lærer mye i en slik prosess.

 

--Emner: WisWeb 1
Kommentarer: 0

Ferietanker
Av: Dag Waade Torsdag 09.08.2007 (10:36)

ferieHar hatt ferie i den siste tid, men er tilbake på mandag. Har ikke kunnet la være å se litt på utviklingsområdene i ferien og det kribler i fingrene etter å ta fatt på den nye prosess modulen hvor vi kan visualisere alle prosesser i en bedrift. Meget hurtig og elegant å lage et prosesskart og koble prosedyrer og lovverk til.

Dette blir en glede å vise alle dere som sliter med prosess kart :)

--Emner: Ansatte, Internett, WIS, WisWeb 1
Kommentarer: 0


 
 Nye poster
Fixing missing (30.05.2012)
Redirect dll us (30.05.2012)
Laste ned passo (11.05.2012)
Bare si "Nei ti (12.12.2011)
Posten er slett (16.11.2011)
 Søk
 
 Populære emner
Access  Ajax  Ansatte  Brannmur  Database/SQL  Debugging  Delphi  FortiClient  Fortigate  GSI  Hjemmet  Html  Internett  iPhone  iPhone Apps  Java  JavaScript  JVM  Nerdehumor  Nettverk  Operativsystem  Palm  Servere  Skrivere  Sybase  Utvikling  VBA  Vista  VPN  Web 2.0  Windows  WinXP  WIS  Wis Tiltak  WisWeb 1  WisWeb 2  Word  XML
 Vis måned
Mai 2012 (3)
Desember 2011 (1)
November 2011 (1)
September 2011 (2)
August 2011 (1)
 Vis fra forfatter
Ove Halseth (46)
Dag Waade (9)
Stig Runar Vangen (7)
Svein Waade (6)
Inge Valaas (1)
Inger Berg (1)
Kristian Ljøkelsøy Vitsø (1)