Utskrift: 28.09.2023
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Samfunnsfag

Kode Tekst
0401 Sosiologi
0402 Sosialøkonomi
0403 Psykologi
0404 Statsvitenskap
0405 Jus
0406 Pedagogoikk og undervisning
0407 Informasjon og medier
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn
0409 Journalistikk
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen
0499 Andre samfunnsfaglige emner