Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Organisasjons- og ledelsesfag

Kode Tekst
0501 Organisasjonskunnskap
0502 Tale- og debatteknikk
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner
0504 Tillitsvalgte i arbeidlivet
0505 Kurs for folkevalgte
0506 Politisk skolering
0507 Arbeidsmiljø / verneombud
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag