Utskrift: 06.06.2023
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Økonomi og IKT-fag

Kode Tekst
0601 Bedriftsøkonomi
0602 Kasserer, regnskapsutdanning
0603 Revisor
0604 Salg og markedsføring
0605 Varehandel
0606 Forsikring / bank
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning
0608 EDB-operativsystemer
0609 Programmering, systemering og digitalteknikk
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon
0612 Elektronisk og grafisk design
0698 Andre økonomiske fag
0699 Andre IKT-fag