Utskrift: 06.06.2023
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag

Kode Tekst
1001 Jordbruk
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern
1003 Skogsbruk
1004 Husdyrhold
1005 Jakt
1006 Fiske og havbruk
1007 Miljøvern
1020 Friluftslivsfag
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag