Utskrift: 28.09.2023
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Helse-, sosial og idrettsfag

Kode Tekst
0701 Helseopplysning / kosthold
0702 Helse og omsorg
0703 Førskole-, barnehagefag
0704 Førstehjelp
0705 Svangerskapskurs
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter
0720 Idrettsfag
0721 Ballidrett
0722 Vinteridrett
0723 Friidrett
0724 Vannsport
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag