Utskrift: 08.08.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Realfag, industri- og tekniske fag

Kode Tekst
0901 Matematikk
0902 Fysikk
0903 Kjemi
0904 Biologi
0905 Geografi og geologi
0906 Maskinteknikk
0907 Elektroteknikk
0908 Kjemiteknikk
0909 Bygg og anlegg
0910 Mekanikk, bil/mc/motor
0911 Jern og metall
0912 Næringsmiddel
0998 Andre realfag
0999 Andre industri- og tekniske fag