Utskrift: 28.09.2022
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Emnekoder

Hovedemner

Vis hovedemner og underemner i en liste.

Kode Tekst
01 Språkfag
02 Estetiske fag og håndverksfag
03 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
04 Samfunnsfag
05 Organisasjons- og ledelsesfag
06 Økonomi og IKT-fag
07 Helse-, sosial og idrettsfag
08 Samferdsels- og kommunikasjonsfag
09 Realfag, industri- og tekniske fag
10 Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftsfag
11 Tjenesteyting og servicefag

Underemner for Tjenesteyting og servicefag

Kode Tekst
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken
1102 Reiseliv
1103 Hud-, kropps- og skjønnhetspleie
1104 Husstell og rengjøring
1105 Vaktmesteropplæring
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag